Tìm người thân

MS1874: Bùi Viết Tiến tìm họ hàng

Tên anh-chị-em: Bùi Thị Màu, Bùi Viết Lư, Bùi Thị Gắt

Năm thất lạc: 1933

Ông Bùi Viết Tạo, sinh năm 1919, tại Hải Hậu, Nam Định mong muốn tìm lại người thân ruột thịt của mình. Ông Tạo nhớ tên cha mẹ là hai cụ Bùi Viết Môn và Nguyễn Thị Hẽm. Ông là con út trong gia đình, trên ông là các anh chị tên là Bùi Thị Màu, Bùi Viết Lư, Bùi Thị Gắt và Bùi Viết Tạo.

Năm 1933, ông Tạo bị bắt đi làm phu cao su tại Campuchia, rồi biệt tin gia đình từ đó. Năm 1973, ông Tạo hồi hương về Việt Nam, do cuộc sống khó khăn nên chưa có điều kiện về Nam Định tìm kiếm.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *