Tìm người thân

MS7302: Bùi Viết Hoa tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1935

Ông Bùi Viết Hoa, sinh năm 1930, thất lạc gia đình năm 1935, tại Hà Nội, tha thiết tìm người thân ruột thịt của mình

Ông Hoa chỉ nhớ mẹ ông đi làm vú nuôi chăm sóc cho các con của cụ Thẩm là Toàn, Thức, Ngọc, Hoàng, Liên cụ Thẩm ở Kim Liên, Hà Nội. Khi đi làm ở nhà cụ Thẩm thì mẹ đưa cả ông theo cùng. Năm 1935, mẹ trở về quê, ông Hoa ở lại với gia đình cụ Thẩm.

Không lâu sau, chiến tranh ác liệt, ông Hoa đã theo gia đình cụ Thẩm chạy loạn vào Thanh Hóa, rồi thất lạc với gia đình cụ Thẩm và người thân ruột thịt của mình từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *