Tìm người thân

MS14923: Bùi Văn Tư tìm mẹ Sơ Thị Bông

Họ và tên: Sơ Thị Bông, tức Dậu

Tên cha: Sơ Ngân

Năm thất lạc: 1968

Anh Bùi Văn Tư đăng ký tìm mẹ Sơ Thị Bông, tức Dậu, sinh khoảng năm 1940, quê Quảng Nam. Cha là cụ Sơ Ngân. Chồng là Bùi Thông và hai con là Kỷ và Tư.

Tháng 2-1968, bà Sơ Thị Bông, tức Dậu đi chợ Binh Huy (nay là chợ Kỳ Lý), cách nhà khoảng 10km, rồi không thấy về. Gia đình đã đi tìm nhiều nơi nhưng không có thông tin về bà Bông, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]