Tìm người thân

MS14667: Bùi Văn Tiến tìm má lớn và hai chị

Họ và tên: Hồng và Hường

Tên cha: Bùi Văn Cửu, tức Cưu

Năm thất lạc: 1954

Ông Bùi Văn Tiến đăng ký tìm má lớn và hai chị là Hồng và Hường. Quê Đồng Tháp.

Trước năm 1954, cụ Bùi Văn Cửu, tức Cưu,là bộ đội thuộc sư đoàn 338, đóng quân tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Trong thời gian này, cụ Cưu lập gia đình với con gái chủ hãng sản xuất rượu ở Sa Đéc và có hai con là Hồng và Hường.  Năm 1954, cụ Cư tập kết ra Bắc, rồi bặt tin vợ và hai con cho đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]