Tìm người thân

MS15854 : Bùi Văn Tẻo tìm hai em

Họ và tên: Bùi Văn Tẻo, tức Tẻo con và Bùi Văn Tẹo

Tên cha: Bùi Văn Tý

Tên mẹ: Đỗ Thị Tịch

Năm thất lạc: 1945

Ông Bùi Văn Tẻo

Ông Bùi Văn Tẻo mong biết tin hai em Bùi Văn Tẻo, tức Tẻo con, sinh năm 1934 và Bùi Văn Tẹo, sinh năm 1936. Thân sinh là hai cụ Bùi Văn Tý và Đỗ Thị Tịch.

Năm 1945, cuộc sống khó khăn, cụ Bùi Văn Tý mang hai con là Bùi Văn Tẻo, tức Tẻo con và Bùi Văn Tẹo gởi vào nhà thờ tại Thái Bình nhờ các Sour nuôi giúp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *