Tìm người thân

MS19231: Bùi Văn Tấn tìm con cháu bác Bùi Chút

Họ và tên: Con cháu bác Bùi Chút

Năm thất lạc: Khoảng 1922

scan0005-002

Ông Bùi Văn Tấn

Ông Bùi Văn Tấn mong biết tin cụ Bùi Chút, sinh khoảng 1907, quê Quảng Ngãi. Cùng con cháu của cụ.

Cụ Bùi Chút là con thứ bảy trong gia đình. Bố tên là Bùi Bàn. Khoảng 1922, cụ Chút bỏ đi làm ăn rồi bặt tin. Đến khoảng 1947, có người gặp cụ đang đi làm thuê ở Bình Định nhưng không có thông tin cụ thể để đi tìm.

 

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *