Tìm người thân

MS2236: Bùi Văn Sơn tìm ông ngoại Vũ Đình Rịnh và con cháu của ông

Họ và tên: Vũ Đình Rịnh

Tên cha: Vũ Đình Chất

Tên mẹ: Bùi Thị Gái

Tên anh-chị-em: Vũ Đình Phức (hay Phát), Vũ Đình Ruyện, Vũ Đình Tiểu, Vũ Đình Hợi, Vũ Thị Tuyết, Vũ Thị Thêm

Năm thất lạc: 1944

Trong ảnh là anh Bùi Văn Sơn, đăng ký tìm ông ngoại là cụ Bùi Đình Rịnh và con cháu của cụ.

Cụ Rịnh quê ở Hải Hậu, Nam Định. Năm 1944, cụ rời quê vào Nam làm cao su tại Đà Lạt rồi biệt tích đến nay. Cụ Rịnh có các anh chị em là Vũ Đình Phức (hay Phát), Vũ Đình Ruyện, Vũ Đình Tiểu, Vũ Đình Hợi, Vũ Thị Tuyết, Vũ Thị Thêm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *