Tìm người thân

MS1121: Bùi Văn Minh tìm cha Bùi Văn Hòe

Họ và tên: Bùi Văn Hòe ( Bùi Hòe) Tên hoạt động cách mạng: Bùi Là – Bùi Làn

Năm sinh: khoảng 1918

Năm thất lạc: Quảng Trị

Anh Bùi Văn Minh
Ông Bùi Văn Hoè

Anh Bùi Văn Minh đăng ký tìm cha là  Bùi Văn Hòe, năm nay khoảng 90 tuổi, trước đây khi ông đi hoạt động cách mạng lấy tên là BÙI  LÀ, hay BÙI LÀN. Những năm 45-46, ông Hòe dạy học cho Pháp, nhưng thực chất là hoạt động cách mạng.

Năm  1949, ông bị Pháp bắt tại xã Vĩnh Liên, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Sau đó bị tống giam tại khám Chí Hòa, Sài Gòn. Trước ngày giải phóng, ông bị đầy ra Côn Đảo, có người làng biết. Nhưng đến tháng Tư, khi tù chính trị được tổ chức về đất liền, thì không biết ông về đâu. Từ đó, gia đình –  vợ Nguyễn Thị Nọ và hay con Bùi Văn Minh, Bùi Văn Thệ không có tin tức nào của ông nữa.

Gia đình hiện nay

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *