Tìm người thân

MS20105: Bùi Văn Hanh tìm con cháu cụ Bùi Văn Ngô, Bùi Thị Ong và Bùi Thị Bướm

Họ và tên: Tìm con cháu cụ Bùi Văn Ngô, Bùi Thị Ong và Bùi Thị Bướm

Năm thất lạc: 1945

Gia đình mong biết tin con cháu của các cụ là Bùi Văn Ngô, Bùi Thị Ong, Bùi Thị Bướm và 1 người em út chưa đặt tên. Cha mẹ tên là Ruân và Khuyên

Ông Ngô là con cả, ra đi năm 14 tuổi, còn hai bà Ong và Bướm có thể chênh lệch nhau 2 năm. Năm 1945,  khó khăn đói kém, cụ Khuyên đưa 4 người con đi cho ở khu vực chợ Phú Thọ. Một lần có hai người cùng quê đi qua khu vực chợ Phú Thọ có gặp bà Bướm. Người này hỏi bà Bướm có muốn về quê không thì bà nói đã bị bán cho người ta nên không về được.  Từ đó gia đình không còn tin tức gì về các cụ Ngô, Ong và Bướm

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]