Tìm người thân

MS15647: Bùi Thị Xuân Hương tìm chồng Nguyễn Tần

Họ và tên: Nguyễn Tần

Năm thất lạc: 1996

Ông Nguyễn Tần

Bà Bùi Thị Xuân Hương đăng ký tìm chồng Nguyễn Tần, sinh năm 1930, quê Quảng Bình. Các con là Anh Tú và Xuân Hoa.

Năm 1995, bà Bùi Thị Xuân Hương, quê Khánh Hòa chung sống với ông Nguyễn Tần. Năm 1996, bà Hương sinh được con gái đặt tên là Nguyễn Thị Xuân Hoa. Trong năm 1996, ông Tần qua Mỹ định cư. Sau đó, bà Hương có nghe tin con trai của ông Tần là Nguyễn Anh Tú đang sinh sống tại Tp.HCM về Khánh Hòa tìm hai mẹ con bà, nhưng hai bên không gặp được nhau, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *