Tìm người thân

MS20129: Bùi Thị Tú Oanh tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm dòng họ nội

Quê quán: Hưng Yên

Năm thất lạc: 1945

Chị Bùi Thị Tú Oanh mong tìm gia đình cho bố tên Qui. Thất lạc gia đình năm 1945.

Chị Oanh nghe bố kể lại. Năm 1945, ông Qui đi theo một đoàn biểu tình ở Hải Hưng rồi thất lạc gia đình từ ngày đó. Ba chị Oanh chỉ nhớ khi đó mình tên Qui, khoảng 6, 7 tuổi. Khi đó, ông bị ghẻ lở trên đầu. Nay ông Chính đã mất, chị Oanh muốn tìm lại dòng họ nội của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *