Tìm người thân

MS15692: Bùi Thị Thu tìm bác Nguyễn Thị Hiền

Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền

Tên cha: Nguyễn Đình Hanh

Tên mẹ: Phí Thị Tư

Tên anh-chị-em: Hòa và Trương

Năm thất lạc: 1992

Chị Bùi Thị Thu đăng ký tìm bác Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1960, quê Hà Tây cũ. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Đình Hanh và Phí Thị Tư. Các em là Hòa và Trương.

Vào năm 1992, bà Nguyễn Thị Hiền lên Hòa Bình chăm sóc em gái Nguyễn Thị Hòa sinh con. Hai tuần sau, cụ Nguyễn Đình Hanh lên thăm thì được biết bà Hiền không lên nhà em gái. Gia đình đi tìm thì được biết bà Hiền bị lừa sang Trung Quốc, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *