Tìm người thân

MS3457: Bùi Thị Thanh tìm em Bùi Văn Tót

Họ và tên: Bùi Văn Tót

Năm sinh: 1942

Quê quán: Thái Bình

Tên cha: Bùi Văn Thung

Tên mẹ: Vũ Thị Đức

Năm thất lạc: 1948

Gia đình tha thiết mong tin ông Bùi Văn Tót, sinh năm 1942, tại Thái Bình. cha mẹ là hai cụ Bùi Văn Thung và Vũ Thị Đức. Ông Tót có hai người chị là Thảo, và Thanh (hay Chanh).

1945 bố mất, ông Tót lại hay đau ốm. Năm 1948, cụ Đức đành đem con gửi cho cha Chuẩn ở nhà thờ ở xứ Tổng Đông Thành, thuộc huyện Nam Hồng, tỉnh Thái Bình. Đến năm 1954 thì những người sống tại nhà thờ chuyển vào Bình Định.

Năm 1966, em trai chị gửi thư cho gia đình, nhưng vì gia đình hoạt động cách mạng nên không dám cho ai biết tin tức nhà mình có người ở trong Nam, và đã đốt bức thư đi. Có thông tin năm 2008, ông Tót quay về quê tìm gia đình nhưng không gặp rồi đi đâu không rõ. Gia đình chỉ biết hình như ông cũng đã làm linh mục.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *