Tìm người thân

MS10853: Bùi Thị Thanh tìm em Bùi Thị Thơm

Họ và tên: Bùi Thị Thơm, tức Xí Rị

Tên cha: Bùi Bích

Tên mẹ: Đặng Thị Hồng

Tên anh-chị-em: Một, Bon, Qua và Nam

Năm thất lạc: 1973

Chị Bùi Thị Thanh, tức Một lúc trẻ

Chị Bùi Thị Thanh, tức Một, đăng ký tìm em Bùi Thị Thơm, tức Xí Rị, sinh năm 1968. Quê Đà Nẵng. Bố mẹ là ông bà Bùi Bích và Đặng Thị Hồng. Các anh chị là Một, Bon, Qua và Nam.

Khoảng tháng 4/1973, chị Bùi Thị Thơm đi học trường ở gần nhà thì bị mất tích. Gia đình đi tìm nhiều lần nhưng bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *