Tìm người thân

MS14837 : Bùi Thị Sí tìm gia đình chú Bùi Cơ

Họ và tên: Bùi Cơ

Tên anh-chị-em: Tri, Cơ và Nậm

Năm thất lạc: 1958

Bà Bùi Thị Sí đăng ký tìm chú Bùi Cơ cùng con cháu, quê Quảng Trị. Vợ là cụ Phi và các con là Hoàng, Oanh, Ngọc và Bích. Các anh chị là Tri, Cơ và Nậm.

Bà Bùi Thị Sí

Năm 1932, cụ Bùi Cơ thoát ly gia đình di cư vào miền Nam. Năm 1958, cụ Cơ gởi thư về cho biết cụ đang sống ở Đồng Nai. Cụ Cơ đã lập gia đình với cụ Phi và có 4 con là Hoàng, Oanh, Ngọc và Bích, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]