Tìm người thân

MS16747: Bùi Thị Phúc tìm ba người em họ Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Thị Thủy và Nguyễn Thị Hòa

Họ và tên: Em họ tên Lệ, Thủy, Hòa

Quê quán: Đồng Nai

Tên cha: Nguyễn Cầu

Tên mẹ: Bùi Thị Sang, tức Lan

Năm thất lạc: 1964

Ảnh 3 chị em Lệ, Thủy, Hòa

Bà Bùi Thị Phúc đăng ký tìm 3 em họ Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1956, Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1958 và Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1960. Quê Đồng Nai. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Cầu và Bùi Thị Sang, tức Lan.

Trước năm 1964, gia đình cụ Nguyễn Cầu sinh sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Năm 1964, cụ Bùi Thị Sang đi chợ mua đồ làm đám giỗ cho bố chồng. Cụ Nguyễn Cầu dẫn ba con là Lệ, Thủy và Hòa đi đò về hướng Sông Bé, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *