Tìm người thân

MS15423 : Bùi Thị Nội tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1976-1977

Chị Bùi Thị Nội

Chị Bùi Thị Nội, sinh khoảng năm 1976-1977, đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ mẹ nuôi là bà Bùi Thị Mây kể lại, kKhoảng năm 1976-1977, bà Mây nhận nuôi một bé gái khoảng 5 tháng tuổi bị bỏ rơi tại chợ Nội, Thái Bình. Nay chị Bùi Thị Nội mong muốn tìm được người thân ruột thịt của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]