Tìm người thân

MS15206 : Bùi Thị Nhớ tìm mẹ Bùi Thị Rinh

Họ và tên: Bùi Thị Rinh

Năm thất lạc: 1998

Bà Bùi Thị Rinh

Chị Bùi Thị Nhớ đăng ký tìm mẹ Bùi Thị Rinh, sinh năm 1969, quê Hòa Bình.

Trước năm 1989, bà Bùi Thị Rinh lập gia đình và sinh con gái là Bùi Thị Nhớ. Năm 1991, bà Rinh chia tay chồng, mang con về nhà bố mẹ ruột tại Hòa Bình sinh sống. Năm 1998, bà Rinh theo bạn bè cùng xóm đi chơi, rồi bặt tin. Sau này, có người đi cùng, quay về làng và cho biết bà Rinh bị bán sang Trung Quốc, rồi mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]