Tìm người thân

MS13790: Bùi Thị Liếng tìm em Bùi Thị Hậu

Họ và tên: Bùi Thị Hậu

Năm sinh: 1949

Năm thất lạc: 1953

Ảnh bà Liếng

Bà Bùi Thị Liếng đăng ký tìm em Bùi Thị Hậu, sinh năm 1949, tại Hà Nội. Mất liên lạc năm 1953.

Khoảng năm 1953, chiến tranh loạn lạc, 2 chị em bà Liếng theo bố mẹ đi chạy loạn tại khu Bình Dân, thuộc phố Hàng Bồi.

Trong thời gian này, cuộc sống khó khăn, bà Hậu được hai vợ chồng cụ Nguyễn Văn Sang, hoặc San, không có con nên xin con gái về nuôi và đổi tên thành Nguyễn Thị Sẻ. Khi đó cụ Sang làm cảnh binh.

Một thời gian sau, mẹ bà Hậu đến thăm con thì gia đình cụ Sang đã chuyển đi nơi khác

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *