Tìm người thân

MS13638: Bùi Thị Lan tìm con Mã Văn Đạt

Họ và tên: Mã Văn Đạt

Năm sinh: 1970

Năm thất lạc: 1990

Bà Bùi Thị Lan đăng ký tìm con Mã Văn Đạt, sinh năm 1978, tại Thanh Hóa. Cha là ông Mã Huy Đề. Dưới ông Đạt còn 3 người em là Huyền, Hường và Tao.

Tháng 6/1990, do hoàn cảnh khó khăn nên anh Đạt vào Cà Mau ở với ông bà Đỗ Văn Khắc. Tháng 12/1990, ông Khắc sai anh Đạt đến nhà cô Mã Thị Nhẫn và dượng Nguyễn Văn Tới ở Năm Căn. Sau khi chơi ở nhà cô anh Đạt ra về rồi bặt tin đến nay. Gia đình đã tìm nhiều nơi nhưng không gặp.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *