Tìm người thân

MS13251: Bùi Thị Kim Chi tìm em Bùi Thu Hồng

Họ và tên: Bùi Thu Hồng

Năm sinh: 1968

Năm thất lạc: 1975

Chị Bùi Thị Kim Chi đăng ký tìm em Bùi Thu Hồng, sinh năm 1968, tại Sài Gòn. Vì hoàn cảnh phải cho làm con nuôi lúc nhỏ rồi mất liên lạc từ năm 1975.

Sau khi bố mất, 2 chị em chị Hồng sống với mẹ. Vì hoàn cảnh khó khăn, mẹ cho chị Hồng làm con nuôi ông Trung sĩ Mốc. Khi đó ông Mốc đi lính chế độ cũ đóng quân tại trại gia binh Bình Dương, Lái Thiêu. Sau khi cho con, hai bên vẫn giữ liên lạc với nhau. Năm 1975, ông Mốc đưa con nuôi chuyển về quê Cần Thơ sinh sống rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]