Tìm người thân

MS16599: Bùi Thị Huyền tìm chị Bạch Thị Dùng

Họ và tên: Bạch Thị Dùng

Tên cha: Bùi Kim Cuội

Tên mẹ: Bạch Kim Dần

Tên anh-chị-em: Dình, Huyền, Miền và Bắc

Năm thất lạc: 1975

Bà Bạch Thị Dần cùng cháu

Bà Bùi Thị Huyền đăng ký tìm chị Bạch Thị Dùng, sinh khoảng năm 1956. Quê Long An. Thân sinh là hai cụ Bùi Kim Cuội và Bạch Thị Dần. Các em là Dình, Huyền, Miền và Bắc.

Năm 1954, cụ Bùi Kim Cuội là bộ đội  tập kết ra Bắc, công tác tại tỉnh Hà Sơn Bình. Tại đây, cụ Cuội lập gia đình với cụ Bạch Kim Dần. Cụ Dần sinh được các con là Dùng, Dình, Huyền , Miền và Bắc. Năm 1975, cụ Cuội đưa vợ con quay vào Nam, bà Bạch Thị Dùng ở lại tỉnh Hà Sơn Bình với ông bà ngoại. Sau khi vào Nam do hoàn cảnh khó khăn, gia đình mất liên lạc với bà Dùng đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *