Tìm người thân

MS16560: Bùi Thị Huệ tìm hai em Vũ Thị Nhạn và Vũ Thị Nhện

Họ và tên: Vũ Thị Nhạn, Vũ Thị Nhện

Quê quán: Thái Bình

Tên cha: Vũ Văn Ngân

Tên mẹ: Vũ Thị Yến

Năm thất lạc: 1945 - 1946

Bà Bùi Thị Huệ

Bà Bùi Thị Huệ đăng ký tìm hai em Vũ Thị Nhạn và Vũ Thị Nhện. Quê Thái Bình. Thân sinh là hai cụ Vũ Văn Ngân và Vũ Thị Yến.

Sau khi cụ Vũ Văn Ngân qua đời, cụ Vũ Thị Yến đưa hai con là Vũ Thị Nhạn và Vũ Thị Nhện theo cụ Vũ Văn Hồ lên Thái Nguyên lập nghiệp. Sau này gia đình đi tìm thì nghe tin, sau khi lên Thái Nguyên, cụ Yến qua đời còn hai bà Nhạn và Nhện đã lập gia đình, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *