Tìm người thân

MS3236: Bùi Thị Hồng tìm bạn cũ Vũ Lý

Họ và tên: Vũ Lý

Năm sinh: 1951

Năm thất lạc: 1978

Bà Bùi Thị Hồng (bên phải)

Bà Bùi Thị Hồng (bên phải)

Bà Bùi Thị Hồng đăng ký tìm bạn cũ tên Vũ Lý hoặc Vũ Như Ý, sinh khoảng năm 1951.

Năm 1977, hai người biết nhau khi bà Hồng đang là sinh viên trường Đại học Sư Phạm, còn ông Lý là sinh viên khoa Triết trường Đại học Tổng Hợp. Khoảng năm 1978, ông Lý gặp bà Hồng  và cho biết mình được trường đã xét đặc cảnh tốt nghiệp để sang Campuchia chiến đấu, rồi bặt tin từ ngày đó. Bà Hồng chỉ biết ba ông Lý khi đó công tác tại Nông trường Cao su Dầu Tiếng.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]