Tìm người thân

MS8198: Bùi Thị Hoa tìm anh

Họ và tên: Tìm anh trai

Tên cha: Bùi Hữu Tâm

Tên mẹ: Phạm Thị Dói

Năm thất lạc: 1945

Bà Bùi Thị Hoa

Bà Bùi Thị Hoa

Người trong hình là bà Bùi Thị Hoa rất mong biết tin anh trai sinh năm 1945. Vì hoàn cảnh gia đình phải gửi vào nhà thờ đạo ở Từ Sơn, Bắc Ninh khi chưa đặt tên.

Bà Bùi Thị Hoa được kể lại rằng. Năm 1945, cha mẹ bà có sinh được người con trai. Vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình đã nhờ bà Phạm Thị Mùa mang tới nhà thờ đạo ở Từ Sơn, Bắc Ninh cho các sơ nuôi giúp.

Năm 1950, người cha quay lại nhà thờ tìm con nhưng không gặp do trẻ em ở đây đã được chuyển vào Nam, nhưng cụ thể hơn thì không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *