Tìm người thân

MS10546 : Bùi Thị Díu tìm em Bùi Thị Thắm

Họ và tên: Bùi Thị Thắm

Tên cha: Bùi Văn Muối

Tên mẹ: Ngô Thị Chắc

Tên anh-chị-em: Díu và Chắc

Năm thất lạc: 1945

Bà Bùi Thị Díu đăng ký tìm em Bùi Thị Thắm, sinh năm 1937. Quê Hải Phòng. Thân sinh là hai cụ Bùi Văn Muối và Ngô Thị Chắc. Chị em là Díu và Chắc.

Năm 1945, cụ Bùi Văn Muối dắt 2 con gái Bùi thị Díu và Bùi Thị Thắm từ quê ra Hải Phòng. Khi qua cầu Rào, đến nhà cứu bần ngồi nghỉ, bà Sour trong nhà cứu bần ra nói chuyện. Sau đó, bố đưa bà Thắm gởi vào nhà cứu bần nhờ nuôi giúp. Mấy năm sau, bà Díu quay lại tìm nhưng không gặp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *