Tìm người thân

MS21622: Bùi Thị Huy Sơn tìm con Nguyễn Thị Kim Tuyết

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Tuyết

Tên mẹ: Bùi Thị Huy Sơn

Năm thất lạc: 1955

Bà Bùi Thị Huy Sơn tìm con gái tên Nguyễn Thị Kim Tuyết, sinh năm 1955, tại Sài Gòn.

Năm 1955, sau khi sinh con gái Nguyễn Thị Kim Tuyết được 8 tháng, vì cuộc sống khó khăn, cụ Sơn gửi  bà Tuyết vào cô nhi viện An Lạc ở đường Yên Đỗ nhờ nuôi giúp, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]