Tìm người thân

MS16098: Bùi Thanh Xuân tìm ông ngoại Vũ Văn Ruật

Họ và tên: Vũ Văn Ruật

Năm thất lạc: 1940

Anh Bùi Thanh Xuân mong biết tin ông ngoại Vũ Văn Ruật, quê Hải Dương. Vợ là cụ Nguyễn Thị Chua. Các con là Tân và Phong.

Trước năm 1937, cụ Vũ Văn Ruật lập gia đình với cụ Nguyễn Thị Chua và sinh được hai con là Vũ Văn Tân và Vũ Thị Phong. Năm 1940, khi bà Phong được 4 tháng tuổi, cụ Ruật bỏ nhà ra đi, rồi mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *