Tìm người thân

MS11492: Bùi Tài Hoa tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: Khoảng 1944

Bui Tai Hoa

Chị Bùi Tài Hoa

Trong ảnh là chị Bùi Tài Hoa rất mong biết tin tức họ hàng bên nội ở Điện Bàn, Quảng Nam.

Theo thông tin mà chị Hoa biết được. Cha chị Hoa là ông Bùi Văn Hiên, hay còn gọi là Năm Hiên, sinh năm 1930. Khi ông Hiên 14 tuổi, ông thoát ly gia đình tham gia hoạt động cách mạng rồi thất lạc người thân từ ngày đó.

Chị Hoa chỉ biết ông bà nội là hai cụ Bùi Văn Khá và Nguyễn Thị Sỹ. Cha là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh em là Đóng, Đinh, Bổ, Hiên và Cúc.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]