Tìm người thân

MS7849: Bùi Quý Thiên tìm em Bùi Quý Hồng

Họ và tên: Bùi Quý Hồng

Năm sinh: 1940

Tên cha: Bùi Quý Đạo

Tên mẹ: Nguyễn Thị Uyển

Tên anh-chị-em: Chị cả Bùi Thị Đức, anh trưởng Bùi Quý Nhân, chị Bùi Thị Hài, chị Bùi Thị Hòa, anh Bùi Quý Nhường, anh Bùi Quý Thiên, em Bùi Quý Lạc, Em Bùi Thị Tuyết Nhung, Em Bùi Quý Nhân

Năm thất lạc: 1947

Ông Bùi Quý Thiên, sinh năm 1936, mong biết tin em trai tên Bùi Quý Hồng, thất lạc vào năm 1947. Thân sinh là cụ Bùi Quý Đạo và cụ Nguyễn Thị Uyển.

Ông Hồng sinh năm 1940, các anh chị em tên là Đức, Nhân, Hài, Hòa, Nhường, Thiên, Lạc, Nhung và Nhân Bé. Trước đây, gia đình sinh sống tại Hải Dương, cụ Đạo là thầy dạy học tại trường huyện. Đầu năm 1947, ngoài hai anh em Lạc và Nhường đi thiếu sinh quân, gia đình ông Hồng tản cư lên vùng Chợ Mới, Bắc Kạn.

Tháng 7/1947, cụ Uyển đưa các con là Thiên, Hồng, Nhung, Nhân Bé cùng người bà con tên Hai Điếc đi lánh chiến sự. Sáng ngày đó, cụ Uyển cùng các con đi vào rừng, ông Hồng cùng ông Hai Điếc chuẩn bị quần áo và thức ăn mang đi sau. Tuy nhiên, Pháp ném bom liên tục, cụ Uyển không gặp được con trai. Sau này, gia đình chỉ biệt ông Hồng lưu lạc vào miền Nam nhưng không rõ ở đâu.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]