Tìm người thân

MS1637: Bùi Huy Thông tìm ông chú Bùi Đình Sân

Họ và tên: Bùi Đình Sân

Năm sinh: 1923

Tên cha: Bùi Kính Vàng ( Hoàng )

Tên mẹ: Ngô Thị Mậu

Tên anh-chị-em: Các anh Bùi Điếm, Bùi Đáp, Bùi Cộng, Bùi Quyết, các chị Bùi Thị Chất, Bùi Thị Thật, Bùi Thị Lơ, Em Bùi Thị Na.

Năm thất lạc: 1945

Bùi Huy Thông đăng ký tìm ông chú ruột tên là Bùi Đình Sân, sinh năm 1923, tại Thái Bình. Cụ Sân có các anh chị em là Điến, Đáp, Cộng, Quyết, Chất, Thật, Lơ và Na.

 Anh trai cả tên Cộng và anh trai thứ tên Quyết

Tháng 3/1945, sau khi giết một con heo của anh ruột tên Cộng thì cụ Sân bỏ nhà đi. Trước khi đi, cụ có dặn chị dâu tên Đáp là đừng nói cho anh trai biết. Từ đó đến nay gia đình không biết thông tin gì của cụ.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *