Tìm người thân

Ms16714: Bùi Đức Vĩnh tìm mẹ Phạm Thị Ngát

Họ và tên: Phạm Thị Ngát

Năm sinh: 1971

Năm thất lạc: 1979

Anh Bùi Đức Vĩnh, sinh năm 1971 đăng ký tìm mẹ Phạm Thị Ngát. Các con là Bùi Đức Vĩnh và Bùi Nam Hoàng.

Trước năm 1970, bà Phạm Thị Ngát là công nhân đường sắt, làm việc tại ga Nghĩa Trang, tỉnh Thanh Hóa. Trong thời gian này, bà Ngát được phân công sống tại gia đình của ông Bùi Quang Vịnh, tức Đức Ba, tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, bà Ngát quen ông Rô. Năm 1971, bà Ngát sinh con trai, đặt tên là Vĩnh và gửi con cho mẹ của ông Vịnh chăm sóc. Năm 1975, bà Ngát lập gia đình với ông Vịnh rồi sinh được một người con trai đặt tên là Bùi Nam Hoàng. Năm 1979, hai ông bà li dị, anh Vĩnh sống với mẹ ông Vịnh. Bà Ngát dẫn anh Hoàng bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *