Tìm người thân

MS10745: Bùi Đức Anh tìm mẹ Nguyễn Thị Ngọ

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọ

Năm thất lạc: 1958

Ông Bùi Đức Anh

Ông Bùi Đức Anh mong biết tin mẹ Nguyễn Thị Ngọ.

Theo thông tin từ mẹ nuôi Vũ Thị Thanh kể lại. Năm 1958, có người phụ nữ bồng một bé trai  mới sinh đến chợ Ga, Sài Gòn tìm người cho làm con nuôi. Qua sự giới thiệu của bà Hòa, là người bán hàng tại chợ Ga, vợ chồng cụ Bùi Văn Kỳ và Vũ Thị Thanh không có con, nhận bé trai làm con nuôi. Khi đó, người mẹ cho biết mình tên Nguyễn Thị Ngọ. Nay ông Đức Anh mong biết tin về người thân của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *