Tìm người thân

MS11310: Bùi Đình Tuấn tìm hai chú Bùi Đình Thuần và Bùi Đình Thục

Họ và tên: Bùi Đình Thuần và Bùi Đình Thục

Năm sinh: Khoảng 1936-1937

Quê quán: Thái Bình

Tên cha: Bùi Đình Thụ

Tên mẹ: Đặng Thị Thái

Tên anh-chị-em: Bùi Đình Châu

Năm thất lạc: 1937-1938

ong BUi Dinh Chau

Ông Bùi Đình Châu

Con cháu của ông Bùi Đình Châu rất mong biết thông tin về ông Bùi Đình Thuần và Bùi Đình Thục, sinh khoảng năm 1936-1937, tại Thái Bình. Cha mẹ là hai cụ Bùi Đình Thụ và Đặng Thị Thái.

Năm 1936-1937, cụ Thái sinh đôi 2 người con trai là Thuần và Thục. Một năm sau, cụ Thái mất, mình cụ Thụ không nuôi được 3 người con là Châu, Thuần và Thục nên đành gửi hai người con trai sinh đôi vào nhà thờ xứ Vân An tại Thái Thụy, Thái Bình. Năm 1942, cụ Thụ đến thăm hai con một lần. Năm 1948, ông Châu đến thăm hai em thì được biết trẻ em tại đây đã theo cha xứ chuyển đi đâu thì không rõ.

Có thông tin, một trong hai người em của ông Châu đã mất lúc 3,4 tuổi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *