Tìm người thân

MS19564: Bùi Đình Sáng tìm chú Bùi Đình Thung

Họ và tên: Bùi Đình Thung

Năm sinh: 1933

Tên cha: Bùi Đình Giác

Năm thất lạc: 1945

Anh Bùi Đình Sáng mong tìm chú Bùi Đình Thung hay Tùng, sinh khoảng năm 1933, quê Thái Bình. Cha là cụ Bùi Đình Giác.

Khoảng năm 1945, hoàn cảnh khó khăn, cụ Giác mang hai con là Bùi Đình Khoan và Bùi Đình Thung rời quê Thái Bình đi bỏ ở miền ngược. Khi đi đến một cái chợi, cụ Giác mua bánh cho hai con đứng ăn rồi bỏ đi. Khi đó, ông Khoan chạy theo bố, còn ông Thung thì đứng lại chợ và thất lạc đến nay.

Bản thân ông Khoan cũng bị bố bỏ lại ở gầm cầu Yên Thế, Hà Bắc. Sau này, ông mới tìm được người thân của mình ở Thái Bình. Còn ông Thung thì thất lạc đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *