Tìm người thân

MS3381: Bùi Đăng Trình tìm các cậu Xâm và 2 dì Nhớn, Nhỡ

Họ và tên: Trịnh Văn Sâm- Trịnh Thị Nhớn- Trịnh Thị Nhỡ

Quê quán: Nam Định

Tên cha: Trịnh Văn Nhự

Tên mẹ: Nguyễn Thị Vẹt

Năm thất lạc: 1961

Gia đình tại Nam Định mong tìm lại 3 anh em ông Xâm, bà Nhớn và bà Nhỡ mất liên lạc từ năm 1961.

Trước đây, cụ Trịnh Văn Nhự lấy vợ là cụ Nguyễn Thị Vẹt và sinh được 2 con tại Ý Yên, Nam Định. Một trong hai người con chết trong nạn đói 1945, người còn lại là bà Trịnh Thị Dự. Năm 1926, cụ Nhự cùng  em vợ là cụ Nguyễn Văn Tiu, tức Hiệu vượt biên sang Thái Lan. Sau đó, cụ Nhự lấy thêm một người vợ Việt Nam, quê cũng ở Ý Yên, Nam Định rồi sinh được 3 người con đặt tên là Xâm, Nhớn và Nhỡ. Đến năm 1961, cụ Tiu rủ anh rể hồi hương về nước nhưng cụ Nhự  không đi cùng và bảo sẽ về đợt sau. Cụ vẫn liên lạc với cụ Vẹt và con gái ở Nam Định nhờ qua cụ Oanh là người cùng quê sinh sống ở Thái Lan. Khoảng năm 1985, gia đình hay tin cụ Nhự đã mất ở Thái Lan, các con của cụ cũng biệt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *