Tìm người thân

MS25654: Bùi Anh Quốc tìm em Bùi Anh Phương

Họ và tên: Bùi Anh Phương

Năm sinh: 1975

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cha: Bùi Ngọc Bích

Tên mẹ: Đặng Thị Kim Liên

Tên anh-chị-em: Bùi Anh Việt, Bùi Anh Tuấn, Bùi Anh Quốc

Năm thất lạc: 1975

Bùi Anh Quốc tìm em trai Bùi Anh Phương, được cho đi cuối năm 1975, tại Sài Gòn.

Ông Bùi Ngọc Bích cùng vợ Đặng Thị Kim Liên, sinh được 3 người con là Bùi Anh Việt,  Bùi Anh Quốc và Bùi Anh Tuấn. Gia đình sinh sống tại quận 1, Sài Gòn.

Ông Bùi Ngọc Bích là sỹ quan cao cấp VNCH, đóng quân tại ngã ba An Sương, Sài Gòn. Sau tháng 04/1975, ông Bích đi học tập cải tạo, lúc đó, bà Liên đang mang thai.

Khoảng tháng 6/1975, bà Liên sinh được bé trai đặt tên là Bùi Anh Phương. Vì hoàn cảnh khó khăn nên bà Liên đã mang anh Phương cho đi. Khi được gặn hỏi cho ai thì bà Liên không trả lời. Gia đình mất tin tức của anh Phương từ đó đến nay.

Bùi Anh Phương (số 4)

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *