Tìm người thân

MS1435: Bơi Thị Tuyết Mai tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Tên cha: Giàu Xừng

Tên anh-chị-em: Anh tên Giàu Nhì, chị Xáng Múi, em tên Giàu Múi , Giàu Quanh Hùng, Giàu Quanh Dưng, hai em gái tên Dùng và Dình

Năm thất lạc: 1975

Bà Bơi Thị Tuyết Mai sinh măm 1949, mong muốn tìm lại gia đình ruột thịt của mình. Bà Mai nhớ ba mình tên Giàu Xừng, còn mẹ tên là Xẩm. Bà Mai tên hồi bé là Giàu Mùi Chảy. Bà còn có các anh chị em tên là Giàu Nhì, Giàu Múi, Giàu Quanh Hùng, Giàu Quanh Dưng, Giàu Dùng và Giàu Dình.

Ảnh bà Bơi Thị Tuyết Mai (hay Giàu Mùi Chảy) lúc còn trẻ

Ba mẹ bà Mai là người gốc Hoa, sang Campuchia làm ăn từ năm 1945. Trước đây, gia đình sinh sống tại huyện Cra-Chê. Sau này, ba chuyển đến sống cùng với chị Giàu Múi tại Phnôm-Pênh. Còn mẹ thì vẫn sống với mấy anh chị em tại Cra-Chê.

Năm 1968, bà Mai đi thoát ly gia đình tham gia hoạt động cách mạng. Tháng 3/1975, bà Mai quay về Cra-Chê thăm thăm gia đình nhưng không gặp. Nghe nói, gia đình đã bị lùa vào trại tập trung. Mấy năm sau, bà lại quay lại tìm mẹ và các anh chị nhưng vẫn không có thông tin.

Hiện nay bà Mai vẫn còn giữ được một số ảnh của các em của mình.

Em gái Dùng và Dinh em trai Giàu Quanh Dừng em trai Giàu Quanh Hùng

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *