Tìm người thân

MS7743: Bernd Germo tìm bạn Lê Viết Nhiếp

Họ và tên: Lê Viết Nhiếp

Năm thất lạc: 1980

Một người Đức là ông Bernd Germo rất mong nhận biết tin của bạn là ông Lê Viết Nhiếp, mất liên lạc từ năm 1980.

Năm 1975, ông Bernd Germo sang Việt Nam công tác ở Trường Xây dựng Việt – Đức tại Vinh, Nghệ An. Trong thời gian này, ông Lê Viết Nhiếp được phân công làm phiên dịch cho ông Bernd Germo. Năm 1977, ông Bernd Germo về nước, nhưng vẫn giữ liên lạc với ông Nhiếp tới năm 1980 thì bặt tin đến nay.

Ảnh ông Bernd Germo chụp cùng ông Nhiếp và cán bộ Trường Xây dựng Việt - Đức vào năm 1976

Ảnh ông Bernd Germo chụp cùng ông Lê Viết Nhiếp và cán bộ Trường Xây dựng Việt – Đức vào năm 1976

Ông Bernd Germo hiện nay vẫn còn giữ được bức ảnh chụp cùng mọi người khi làm việc tại Việt Nam. Ông rất hi vọng sẽ tìm được ông Nhiếp qua bức ảnh này.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *