Tìm người thân

MS6727: Bàn Văn Tuấn tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Quê quán: Tỉnh Hoàng Liên Sơn cũ (nay là tỉnh Lào Cai)

Năm thất lạc: 1974

Hình anh Bàn Anh Tuấn

Hình anh Bàn Anh Tuấn

Người trong ảnh là anh Bàn Văn Tuấn, sinh năm 1974, thất lạc gia đình khi được cho làm con nuôi lúc 7 tháng tuổi.

Anh Tuấn nghe gia đình nhận nuôi anh kể lại rằng. Tên lúc nhỏ của anh là Lý, mẹ tên Chi, cha không biết tên gì, là lính chế độ cũ. Gia đình anh ở Hoàng Liên Sơn cũ, có 3 người con là anh Hải, anh Tuấn và 1 con gái không rõ tên.

Năm 1974, mẹ anh cùng hai phụ nữ ở Lào Cai mang anh cho cụ Bàn Tiến Minh là người cùng huyện làm nghề rèn. Tuy nhiên, cụ Minh không nuôi mà mang cho lại vợ chồng con trai là ông Phúc và bà Pham. Sau đó, bà Chi đến thăm con nhưng mẹ nuôi không cho gặp nên bà bỏ đi biệt tin tới nay.

Anh Tuấn nghe kể mẹ anh rất đẹp, dáng dong dỏng cao.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *