Tìm người thân

MS13626: Bạch Văn Được tìm gia đình

Năm thất lạc: 1945

Ảnh ông Bạch Văn Được

Trong ảnh là ông Bạch Văn Được, sinh khoảng năm 1942, đăng ký tìm gia đình thất lạc năm 1945.

Ông Được được bố mẹ nuôi kể lại rằng. Năm 1945, một bé trai khoảng 2,3 tuổi được đặt trong một cái thúng rồi để ở chợ Nứa, Hà Đông. Sau đó, đứa bé được mang về nuôi và không biết thông tin gì về người thân của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]