Tìm người thân

MS1117: Bạch Thị Gạo tìm cháu Bạch Thị Tòng

Họ và tên: Bạch Thị Tòng

Tên cha: Bạch Dự

Tên mẹ: Lê thị Tư

Năm thất lạc: 1973

Cụ Bạch Thị Gạo

Cụ Bạch Thị Gạo đăng ký tìm cháu tên là Bạch Thị Tòng, sau đổi tên là Bạch Thị Xuân Nuơng. Cha tên là Bạch Dự, mẹ là cụ Lê Thị Tư.

Ba mất sớm, bà Tòng đến ở nhờ nhà bác Tự tại Đắk lắk và lấy chồng tại đây. Mấy năm sau thì vợ chồng li dị vì không hợp nhau. Bà Tòng bỏ và Đà Nẵng sinh sống, rồi đi thêm buớc nữa với một nguời lính Mỹ. Năm 1973, bà Tòng theo chồng về nuớc. Năm 1975, bà Tòng có gửi thư về cho gia đình một lần rồi không biết tin tức gì nữa.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *