Tìm người thân

MS14465: Bạch Thanh Tùng tìm ba mẹ ruột

Họ và tên: Bạch Thanh Tùng

Năm sinh: 1972

Năm thất lạc: 1972

Anh Bạch Thanh Tùng

Anh Bạch Thanh Tùng, sinh năm 1972, mong tìm ba mẹ ruột.

Anh Tùng nghe mẹ nuôi là bà Trần Thị Hiền kể lại, năm 1972, bà Hiền đến bệnh viện Bà mẹ và trẻ em Trung ương, Hà Nội nhận anh Tùng làm con nuôi. Khi đó anh Tùng mới sinh được 3 ngày tuổi và không có thông tin gì về ba mẹ ruột cho đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *