Tìm người thân

MS13860: Bạch Kim tìm cha tên Jone

Họ và tên: Jone

Năm thất lạc: 1968

Ảnh chị Bạch Kim

Trong ảnh là chị Bạch Kim đăng ký tìm cha tên Jone.

Trước năm 1968, ông Jone sang Việt Nam làm việc trong bệnh viện của người Mỹ, tại Sài Gòn. Trong thời gian này, ông chung sống với bà Bạch Thị Truyền, tức Yến, rồi sinh được người con gái là Bạch Kim.

Khi đó, gia đình ông thuê nhà ở gần cổng xe lửa số 6. Năm 1968, ông được lệnh về nước và muốn đưa vợ con theo cùng. Tuy nhiên Truyền không đi mà quyết định ở quê nuôi con rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *