Tìm người thân

MS19823: Bà Vân tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Quê quán: Thái Bình hoặc Chôn tre làng vàng, Hà Nội

Năm thất lạc: 1945

Bà Vân, sinh khoảng năm 1939, rất mong biết tin về người thân ruột thịt của mình. Thất lạc khi bà được cho đi làm con nuôi năm 1945.

Năm 1945, bà Vân được cụ Nãi nhận về nuôi tại cầu Ba Thá, Ứng Hòa. Mấy người hàng xóm thì bảo bà quê ở Thái Bình. Còn cụ Nãi thì thường hay nói quê bà ở “chôn tre làng vàng”. Bà Vân đã đi tìm nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]