Tìm người thân

MS21534: Bà Tý tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1945 -1947

Trong ảnh là Bà TÝ, năm nay gần 80 tuổi, hiện ở tỉnh Lạng Sơn, mong tìm nguồn gốc thân thuộc, có thể ở Kép Hạ, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Năm đói (có thể 1945-1947), cha mẹ phải mang bà đi bán cho 1 gia đình ở Lạng Sơn. Khi đó bà mới 4-5 tuổi.

                     Bà Tý năm nay ngoài 80 tuổi

 

Hiện địa danh KÉP đã chia thành Kép 1, 2A,… đến 4. Thời gian thì đã hơn 60 năm thôi qua. Rất mong tin này đến được với người thân, người quen của bà Tý.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]