Tìm người thân

MS3727: Bà Tuyết tìm gia đình

Họ và tên: anh Diện

Tên mẹ: bà Mạnh

Năm thất lạc: 1945

Bà Tuyết hay Nguyễn Thị Luy

Bà Tuyết ( Nguyễn Thị Luy)

Người trong ảnh phải chia lìa gia đình ruột thịt từ nạn đói năm 1945, bà Tuyết sinh năm 1932. Bà nhớ quê mình ngoài Bắc, nhưng không rõ tỉnh nào. Nhà ở gần 2 nhà thờ công giáo, nhìn thẳng ra thấy 1 kho muối rất lớn của Pháp, làng làm muối. Bà Tuyết nhớ rõ, mẹ bà tên là Mạnh, anh trai tên Diện, bà là Tuyết, và 1 em tên Đượm.

Cha làm nghề buôn đồng, bệnh mất, mẹ đành đưa các con đi Nam. Vừa vào đến miền Nam thì em Đượm chết vì kiệt sức và đói. Cụ Mạnh lại đưa các con ngược ra Bắc. Đi đến Quảng Trị thì hết tiền, người mẹ đành bán con gái là bà Tuyết cho gia đình ông Nguyễn Văn Duyệt và bà Văn Thị Xoan người làng Đại Nại, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng. Rồi người mẹ dẫn anh Diện đi.

Nay bà Tuyết mong tìm được anh trai, là ông Diện, năm nay đã ngoài 80, hoặc các con cháu của ông, đồng thời mong tìm được quê hương họ tộc.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *