Tìm người thân

MS15837: Bà Trần Thị Tiệm tìm gia đình

Họ và tên: Trần Thị Tiệm, tức Tiện

Tên anh-chị-em: Thái

Năm thất lạc: 1945

Bà Trần Thị Tiệm, tức Tiện

Bà Trần Thị Tiệm, tức Tiện đăng ký tìm gia đình ở Hà Nam.

Bà Trần Thị Tiệm nhớ lúc nhỏ mình tên Tiện. Có anh trai tên Thái. Con bác ruột tên Nguyên, Hưởng và Hạnh. Năm 1945, cuộc sống khó khăn nên gia đình mang bà Tiện và anh trai tên Thái cho đi làm con nuôi, rồi bặt tin gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *