Tìm người thân

MS10114: Bà Nhường tìm anh Hậu

Họ và tên: Anh Hậu

Năm thất lạc: Khoảng 1941-1942

Bà Nhường đăng ký tìm anh tên Hậu, sinh khoảng năm 1928-1929, quê Nam Định.

Khoảng năm 1941-1942, cha đi lính, mẹ lấy chồng khác, hai anh em Hậu, Nhường sống với bác ở Nam Định. Không rõ năm nào, gia đình bác đưa hai anh em đến Thọ Xuân, Thanh Hóa sinh sống bằng nghề bán ống giang. Một lần, khi đi chặt ống Giang, ông Hậu làm vỡ hũ đựng cơm nên bị bác đánh. Tối hôm đó, ông rủ em gái bỏ nhà đi. Hai anh em đi vào rừng, nấp trong bụi lau. Bác tìm thấy ông Hậu nên đưa về, còn bà Nhường chạy về hướng núi Nhồi rồi thất lạc gia đình cho đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *