Tìm người thân

MS7489: Bà Nguyệt tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1945

Bà Nguyệt rất mong tìm người thân ruột thịt, thất lạc khi bà được cho làm con nuôi vào năm 1945.

Bà Nguyệt không nhớ quê mình ở đâu, cha mẹ thường được gọi là cụ Bằng. Bà có 4 người anh chị em tên là Hiếu, Bình, Tôn và Tượng. Năm 1945, mẹ bà dẫn cả 5 người con bỏ nhà đi trong đêm. Sáng ra thì đến một bến đò, rồi đi tiếp đến thị xã Quảng Ninh. Sau đó, gia đình ở nhờ nhà một người quen tên Khách ở gần chợ Dọc Vỏ. Nửa tháng sau, anh trai tên Hiếu mang người em út đi cho. Vài ngày sau, mẹ cũng mang bà Nguyệt cho một cụ bà tên Đồn. Khi đó, cụ Đồn làm nghề buôn thị và ổi về bán ở chợ Cốc. Sau khi nhận con, mẹ nuôi đổi tên bà Nguyệt là Nguyễn Thị Nấng. Từ đó đến any, bà Nguyệt không biết thêm thông tin gì về gia đình ruột của mình nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *